Lokale besturen aan de slag met leegstand

Gepost op 2017-10-17

Heel wat woningen staan leeg, soms voor een kort tijd, maar soms ook best lang. Ondertussen zoeken heel wat personen en gezinnen naar een geschikte plek om te wonen. Om het recht op behoorlijke huisvesting voor iedereen in de praktijk te brengen, moeten we de beschikbare panden dus maximaal aanwenden.

Het Vlaams Huurdersplatform betreurt daarom dat de Vlaamse overheid die verantwoordelijkheid heeft doorgeschoven naar de lokale besturen. De garanties op een actief leegstandsbeleid zijn te beperkt en zelfs monitoring wordt niet gegarandeerd. Nochtans is het belangrijk dat langdurige leegstand in kaart wordt gebracht en ook wordt aangepakt.

Het Agentschap Wonen-Vlaanderen verspreid nu samen met de VVSG (Vereniging voor Steden en Gemeenten) een brochure waarin ze beschrijven hoe een lokaal bestuur zijn leegstandsbeleid kan vormgeven. We hopen dat lokale besturen veel inspiratie kunnen vinden in deze brochure om hier verder werk van te maken. Een actief leegstandsbeleid is namelijk een fundament van elk lokaal sociaal woonbeleid.

 

De brochure kunt u hier terugvinden.