Het Vlaams Huurdersplatform en de Vlaamse Huurdersbonden presenteren een memorandum met aandachtspunten, verzuchtingen en oplossingen inzake de verwezenlijking van het recht op wonen op de huurmarkt. We vestigen ook graag de aandacht op de aanbevelingen van VIVAS, het netwerk van geëngageerde sociale huurders.

Het uitgangspunt van dit memorandum is het grondwettelijk recht op behoorlijke huisvesting dat in de Vlaamse codex wonen wordt vertaald als: “Iedereen heeft recht op een aangepaste woning van goede kwaliteit, die betaalbaar is, met woonzekerheid en die gelegen is in een goede woonomgeving.”

Het memorandum is opgesteld aan de hand van 9 hoofdlijnen:

  1. Zorg voor een duurzame en grootschalige groei van het sociaal woonpatrimonium zonder te raken aan de woonzekerheid en betaalbaarheid van sociale huurders
  2. Voer een betaalbaarheidsbeleid op de private huurmarkt via huurprijsobjectivering in combinatie met huurtoelages en eerlijke woonfiscaliteit
  3. Verzeker de minimale kwaliteit en hou rekening met energie- en klimaatnoden
  4. Versterk woonzekerheid op de private huurmarkt
  5. Verzeker de toegang tot de private huurmarkt
  6. Bouw de voorwaardelijkheid in de sociale huur af, versterk het imago en ga
  7. Huurders moeten hun rechten kunnen opnemen
  8. Roei dak- en thuisloosheid uit tegen 2030
  9. Wonen is een recht, geen gunst

Het volledig memorandum leest u hier.