Vlaamse Woonraad is niet mals over voorgestelde aanpassingen aan het Kaderbesluit Sociale Huur

Gepost op 2016-02-23

De Vlaamse Woonraad, de adviesraad bestaande uit de actoren op het terrein en deskundigen, liet zich op 28/01/2016 uiterst kritisch uit over de voorgestelde wijzigingen van het Kaderbesluit Sociale huur. Vooral de invoering van tijdelijke huurcontracten is een brug te ver. De Vlaamse Woonraad vindt het een niet noodzakelijke afbouw van de woonzekerheid voor sociale huurders. Ook de buitenproportionele bestrijding van domiciliefraude (zonder advies van de privacycommissie) en een snellere (maar meer rechtsonzekere) procedure voor woonoverlast zetten aan tot nadenken. Daarenboven wordt het bouwritme van sociale woningen vertraagd, terwijl de nood jaar na jaar blijft stijgen.

De huurdersbeweging kan zich vinden in dit advies van de Vlaamse Woonraad. Nu is het aan de Vlaamse Regering om een advies te vragen aan de Raad van State. Zonder wijzigingen, zal ook dat advies vermoedelijk uiterst kritisch zijn. De huurdersbeweging vraagt dus met aandrang aan de Vlaamse regering om rekening te houden met de opmerkingen die de Vlaamse Woonraad heeft geformuleerd en om de sociale huurmarkt als een volwaardige woonvorm te beschouwen.