Webinar ‘de woonmaatschappijen’ – Verslag

Gepost op 2021-12-07

Op zaterdag 27 november zou normaal het congres voor sociale huurders plaats vinden in Leuven. Helaas beslisten de stijgende coronacijfers daar opnieuw anders over. VIVAS besloot om het geplande congres uit te stellen naar het voorjaar van 2022 (waarover snel meer). Omwille van het belang van het thema van het congres “van sociale huisvestingsmaatschappij naar woonmaatschappij” organiseerde VIVAS wel een webinar over ‘de Woonmaatschappij’. Je kan dit webinar hier bekijken. Een kort verslag lees je hieronder.

Welkom

Vanaf 10u20 konden de deelnemers virtueel inchecken. Ze werden welkom geheten door Annabelle Van Nieuwenhuyse die het webinar in goede banen zou leiden. Ze verduidelijkte meteen een aantal praktische en technische zaken en het onderwerp.

Tegen 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samensmelten en kan er maar één sociale verhuurder per gemeente meer actief zijn. De nieuwe woonmaatschappij zou nog sterker de belangen van sociale (kandidaat-)huurders centraal moeten zetten. Ook zouden de nieuwe woonmaatschappijen moeten zorgen voor een sterkere toename van het sociale woonaanbod.

Om 10u30 heette Leen Swinnen (sociale huurster, VIVAS) iedereen van harte welkom. Daarnaast formuleerde ze in naam van VIVAS alvast een aantal kritische bedenkingen bij de hervorming die er staat aan te komen.

De Woonmaatschappijen en het toewijzingssyteem: een toelichting

Joy Verstichele (coördinator Vlaams Huurdersplatform) zet uiteen wat er precies te gebeuren staat. Na een schets van de huidige situatie, staat hij stil bij de reden van deze hervorming en wat de impact hiervan is op het patrimonium, de organisaties en de (kandidaat-)huurders. Tot slot schetst hij de belangrijkste  krachtlijnen van het nieuwe toewijssysteem.

ZOOM op sociale huur

Als tussendoortje tonen we exclusief een tweetal filmpjes. Deze filmpjes kaderen in een groter geheel. VIVAS besliste vorig jaar om een ‘miniserie’ te maken over sociale huur. Elk filmpje zoomt in op een ander thema (betaalbaarheid, kwaliteit, dienstverlening, …). Hieraan werkten een 9-tal huurders mee. In 2022 wordt de miniserie gelanceerd! Volg VIVAS op Facebook en blijf op de hoogte.

Panelgesprek

Hierna volgde er een panelgesprek met drie mensen met een hart voor sociaal wonen: Eric Wilms (woordvoerder VIVAS) Wim Boone (beleidsmedewerker Huurpunt) en Carien Neven (voorzitter VVH en Cordium). Annabelle leidde dit gesprek met haar kritische vragen in goede banen.

In het gesprek kwamen 4 thematieken aan bod: meer en betere woningen, dienstverlening, bewonersbetrokkenheid en betaalbaarheid. Elk onderdeel werd gestart met een poll-vraag voor de deelnemers. Er waren in totaal iets meer dan 60 deelnemers aanwezig. De poll-vragen werden door zo goed als iedereen beantwoord. De resultaten van de poll vind je hieronder.

 

Een geslaagde webinar

Er leven duidelijk nog veel vragen bij de huurders. We hopen dan ook iedereen in het voorjaar van 2022 in levende lijve te kunnen ontmoeten op het uitgesteld congres. Daar zal opnieuw de vorming van de woonmaatschappij centraal staan.

We bedanken alle sprekers en aanwezigen voor hun bijdrages voor dit geslaagde webinar.