Wat kost slecht wonen aan de samenleving?

Gepost op 2016-07-06

Op donderdag 13 oktober 2016 in de voormiddag  brengt het “Antwerps Platform Wonen” praktijkwerkers en deskundigen samen die het effect van slecht wonen  in kaart brengen.

De conferentie start met een stand van zaken, met de nadruk op het onderste segment van de woonmarkt.  Wat is er aan de hand met het wonen voor mensen met een laag inkomen? In een filmpje getuigen mensen over de gevolgen van hun slechte woonsituatie.

Vanuit deze getuigenissen gaat de conferentie verder over de effecten van wonen op vier levensdomeinen: gezondheid, werk, onderwijs en juridische dienstverlening. In vier werkgroepen bundelen we de kennis en ervaringen per thema en zoeken naar oplossingen.  De conferentie is een startmoment om een memorandum op te maken over ‘De winst van goed wonen’.

Daarnaast presenteren mensen in armoede hun woonervaringen in een creatieve tentoonstelling.

De conferentie en tentoonstelling hebben plaats in het kader van de internationale dag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting dat zich op 17 oktober 2016 toespitst op het thema wonen.

Meer info kan je bekomen via veerle.beernaert@samenlevingsopbouw.be of ellen.baert@samenlevingsopbouw.be

 

* Deze conferentie wordt georganiseerd door het Antwerps Platform Wonen.  Het platform is een samenwerking tussen Beweging.net Antwerpen, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen, Huurdersbond Antwerpen, Ghapro vzw, Platform Antwerpse Sociale Huurders (PASH), Samen Tegen Armoede – Antwerps Netwerk (STA-AN), CAW Antwerpen, Vormingplus en Justitiehuis Antwerpen.  Dit platform zet wonen voor maatschappelijk kwetsbare groepen op de politieke agenda.  Meer info op:  www.wooncrisisantwerpen.be.

winstvanwonen