Verhuurder wil niet verhuren aan ‘sociale gevallen’

Gepost op 2019-08-30

Huurdersbond West-Vlaanderen kreeg een foto door van een verhuuraffiche met de woorden ‘sociale gevallen zich onthouden’. De huurdersbond diende prompt klacht in bij Unia.

Deze onbehoorlijke huuradvertentie kan niet door de beugel. Op deze manier afficheren kan niet. Een verhuurder mag weldegelijk zijn huurder kiezen, maar hij mag daarbij niet discrimineren.

 

Unia

Uit het jaarverslag over 2018 van Unia blijkt dat er 133 klachten zijn geweest over discriminatie op de Vlaamse woonmarkt. Dat is betrekkelijk weinig als we uit onderzoek weten dat er veel meer gediscrimineerd wordt. Alleen is het niet altijd even zichtbaar. Het is dus eerder uitzonderlijk dat dit soort zaken op huuradvertenties terug te vinden zijn, al moeten we vaststellen dat de schroom bij sommige verhuurders toch lijkt af te nemen.

 

Verborgen discriminatie

Maar er is dus vooral ook veel verdoken discriminatie. En dan kan er uiteraard ook geen klacht neergelegd worden want je weet niet eens dat je gediscrimineerd wordt. Je grijpt daardoor wel naast de woning. Via pro-actieve, onafhankelijke praktijktesten kan dit echter wel blootgelegd worden en zo kan een effectief antidiscriminatiebeleid gevoerd worden.

Uiteraard moet elke vorm van discriminatie ook gepast gesanctioneerd worden.

 

Slachtoffer?

Zie je zelf huuradvertenties die niet door de beugel kunnen of denk je dat je slachtoffer bent van discriminatie, laat dit dan zeker weten aan je huurdersbond of rechtstreeks aan Unia.

 

In de pers:

Het Nieuwsblad

vrtNWS

Knack.be