Vrijwilligers die mensen met woonbehoefte ondersteunen, zijn geen vastgoedmakelaar

Gepost op 2016-03-11

De zoektocht naar een goede woning op de huurmarkt loopt niet altijd via een leien dakje. Gelukkig zijn er organisaties en geëngageerde burgers die hierbij willen helpen. Daar kan je toch niet tegen zijn, zou je denken. Dat is buiten het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) gerekend.

Eerder deze week werd bekend dat het BIV een intimiderende brief had gestuurd naar zo’n vrijwilliger. De man trachtte nochtans gewoon contacten te leggen met verhuurders om zo erkende vluchtelingen te helpen om een huurwoning te vinden. Het BIV stuurde ogenblikkelijk een brief waarin ze argumenteerde dat “artikel 2 van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar” zou gelden.

Het BIV kan echter niet gevolgd worden dat deze wet het aan de mensen zou verbieden om voor sociale, menslievende motieven woonbehoeftigen te helpen bij het zoeken naar een geschikte huurwoonst, zolang ze niet de indruk wekken als vastgoedmakelaar op te treden.

Er zijn heel wat mensen met woonnood die het lastig hebben om hun woonbehoefte in te vullen. De noden zijn immens en de huurmarkt is zeer moeilijk toegankelijk. Ondersteuning is dan gewenst en soms zelfs broodnodig. Het is te gek voor woorden dat vrijwilligers en organisaties die hier werk willen van maken op de vingers worden getikt. We hopen dan ook ten zeerste dat dit soort dreigende taal solidaire burgers en organisaties niet zal afschrikken om kwetsbare kandidaat huurders te blijven ondersteunen om een degelijke woning te vinden. Daarenboven roepen we het BIV op om hierin een partner te zijn in plaats van een struikelblok.