Campagne van start: “zeker wonen = thuis komen”

Gepost op 2016-04-25

Het Vlaams Huurdersplatform, VIVAS en de Vlaamse Huurdersbonden vinden woonzekerheid van essentieel belang. De Vlaamse regering besliste dat nieuwe huurders op de sociale huurmarkt enkel nog tijdelijke contracten zullen krijgen. Het Vlaams parlement moet dit nog bekrachtigen, maar voor bovenstaande organisaties is dit voldoende reden om het belang van woonzekerheid in de sociale huur nog eens in de verf te zetten. Eén van de acties is het opstarten van een affichecampagne onder de slogan “zeker wonen = thuis komen”, waarbij wordt gepleit voor het behoud van woonzekerheid en tegen tijdelijke contracten voor nieuwe huurders.

woonzekerheidDe Vlaamse regering heeft beslist om voor nieuwe sociale huurders tijdelijke huurcontracten in te voeren. Op dit moment krijgen sociale huurders een contract van onbepaalde duur dat enkel wegens specifieke redenen kan worden opgezegd. Voor nieuwe sociale huurders zal er echter een tijdelijk contract van 9 jaar klaar liggen, dat telkens kan verlengd worden met 3 jaar. Wanneer je 25% boven de inkomensgrens zit of wanneer je de woning onderbezet en niet ingaat op twee alternatieve voorstellen, moet de sociale huisvestingsmaatschappij het contract opzeggen. Zo verkeren de toekomstige sociale huurders voortdurend in onzekerheid over het behoud van hun woning terwijl iedereen weet dat een duurzame woonst net een basisbehoefte is.

Het Vlaams Huurdersplatform, VIVAS en de Huurdersbonden begrijpen daarenboven niet waarom het nodig zou zijn om de woonzekerheid voor alle nieuwe sociale huurders af te bouwen. Ook binnen huurcontracten van onbepaalde duur, kan je namelijk regels inschrijven die aangeven wanneer je een opzeg kan krijgen, zonder de woonzekerheid van alle nieuwe sociale huurders aan te tasten.

Onze uitgebreide reactie kunt u hier terugvinden.

Wenst u ook één of meerdere affiches te bestellen? Stuur dan een mailtje naar info@vlaamshuurdersplatform.be met het aantal affiches dat u wenst te ontvangen en het adres waar we deze naar toe mogen sturen.