Sociale huurprijzen stijgen in 10 jaar tijd met 35%

Gepost op 2016-11-26

VIVAS, het netwerk van sociale huurders, stelt naar aanleiding van zijn bewonerscongres op 26 november 2016 vast dat de sociale huurprijzen de afgelopen 10 jaar de hoogte zijn ingeschoten. De betaalbaarheid van de sociale woningen komt daarmee onder druk te staan. Niet alleen vanwege de stijgende reële huurprijs, maar ook door de steeds hoger wordende kosten, lasten en energiefacturen. Hoe sociaal zijn de sociale huurprijzen nog?

 

De sociale huur stijgt een stuk sneller dan de levensstandaard

Op basis van data van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) blijkt dat in 2005 de gemiddelde reële sociale huurprijs €215.19 bedroeg. In 2015 liep dit al op tot € 291.06. Dit is een stijging van maar liefst 35,26% in amper 10 jaar tijd.

De sociale huurprijzen zijn vooral sinds 2008 een pak duurder geworden. De nieuwe manier waarop de sociale huurprijzen worden berekend, blijkt nefast voor de betaalbaarheid van de sociale huurders. De maatregel trad pas ten volle in werking in 2012. We merken dat sindsdien de sociale huurprijzen exuberant zijn gestegen. Sinds 2012 zien we dat de sociale huurprijzen jaarlijks met zowat 1.2% blijven stijgen. We houden hierbij geen rekening met de kosten en lasten en de in sneltempo stijgende energiekosten.

 

De sociale huur stijgt sneller dan de private huur

grafieken

Uit het Groot Woononderzoek blijkt dat de gemiddelde huurprijs op de private huurmarkt €520 was in 2005. In 2013 liep dit op tot gemiddeld €562, wat een stijging is van 8% en zoals gekend tot grootte betaalbaarheidsproblemen op de private huurmarkt leidt. Als we dezelfde periode nemen op de sociale huurmarkt, dan stellen we daar een stijging vast van €215.19 naar €282.79, of 31,4%. Uit cijfers van het Groot Woononderzoek zou tevens blijken dat 34,5% van de sociale huurders na het betalen van de huur te weinig overhoudt om menswaardig te leven.

 

VIVAS Beleidsaanbevelingen

VIVAS vindt dat er einde moet komen aan de onophoudelijke prijsstijgingen. Van een sociale huurmarkt, mag verwacht worden, dat deze betaalbaar is. De sociale huurders bundelden alvast heel wat beleidsvoorstellen. De minister van Wonen, Liesbeth Homans, kondigde eerder al aan dat ze de sociale huurprijzen zou willen herzien. VIVAS hoopt dat dit gebeurt met het oog op de betaalbaarheid en vraagt om dringend betrokken te worden in dit proces.

flyer_vivas_enkel_zondersnijlijnen