Besparingen treffen ook huurdersbonden (en dus ook huurders)

Gepost op 2019-12-19

De Vlaamse huurdersbonden verstrekken juridisch huuradvies aan private en sociale huurders. De Vlaamse overheid snijdt nu ook in de subsidies die ze aan de huurdersbonden verstrekt. Met ingang van 1 januari 2020 vermindert ze de volledige jaarlijkse subsidie met 6%. Daarbovenop worden ook de werkingskosten de komende vijf jaar niet geïndexeerd.

 

Overbevraagd

De huurdersbonden geven juridisch huuradvies aan private en sociale huurders in Vlaanderen. De vraag naar advies is nu al groter dan het aanbod. Diverse huurdersbonden zijn nu reeds overbevraagd. Met overvolle wachtzalen tot gevolg. Soms moeten de huurders zelfs noodgedwongen naar huis gestuurd worden. Zelfs al worden ook extra vrijwilligers ingeschakeld. Men kan nu eenmaal niet tot na middernacht advies verstrekken.

Onder druk

De besparingen treffen de huurdersbonden in hun adviescapaciteit. Want de werkingskosten zijn al tot het werkbare minimum herleid. En om toegankelijk te blijven, kunnen ook de lidgelden moeilijk verhoogd worden. Al jarenlang trachten de huurdersbonden zich zo te organiseren dat zoveel mogelijk huurders kwaliteitsvol geholpen worden. Maar de huurdersbonden zitten nu al aan hun limieten. Een nieuwe besparing van 6% zet de werking van de huurdersbonden nu dus nog sterker onder druk.

Vlaams huurdersplatform

Ook het Vlaams Huurdersplatform, dat onder meer de werking van de huurdersbonden ondersteunt (juridisch, logistiek, …) en zorgt dat huurproblemen tot bij het beleid komen, wordt getroffen door eenzelfde besparing.

Onverantwoord

De huurdersbonden en het Vlaams Huurdersplatform vinden een generieke besparing in tijden van een wooncrisis op de private huurmarkt niet verantwoord. Nu huurders het moeilijk hebben, moeten we net meer investeren in de werking van de huurdersbonden. Zodat iedere huurder met een juridisch huurprobleem kan rekenen op advies en zo stappen kan zetten om het huurprobleem op te lossen.