Camelot verliest erkenning als leegstandsbeheerder op de sociale huurmarkt

Gepost op 2020-07-14

In de zomer van 2017 kreeg Camelot een erkenning om op te treden als leegstandsbeheerder van sociale woningen. Drie jaar later wordt die erkenning opnieuw ingetrokken. Na verschillende signalen van middenveldorganisaties en lokale besturen, zegt ook minister van Wonen Matthias Diependaele nu zijn vertrouwen in deze organisatie op.

De huurdersbonden stelden al lange tijd aan de kaak dat deze leegstandsbeheerder het niet zo nauw neemt met de regels. Om erkend te worden en te blijven, moesten ze nochtans aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen.

 

Onbetrouwbare partner

Twee van die voorwaarden bleken een groot probleem. Zo bepaalde het erkenningsbesluit dat Camelot per sociale woning minstens de helft van de marktwaarde moest betalen aan de sociale huisvestingsmaatschappij. In de praktijk sloot de organisatie contracten af waarbij dit niet het geval was.

Straffer, en ook de directe aanleiding voor het verlies van de erkenning, is het feit dat Camelot woningen voor bewoning ter beschikking stelde zonder conformiteitsattest. Nochtans legt het erkenningsbesluit die voorwaarde op. Bovendien bleek bij nader onderzoek dat veel van de betrokken woningen gewoon ook niet voldeden aan de minimale kwaliteitsnormen die voor bewoning gelden. Dat leidde in Leuven zelfs tot de onbewoonbaarverklaring van verschillende woningen door de burgemeester, wat later in beroep bevestigd werd door de minister van Wonen. De minister geeft duidelijk te kennen dat deze normen nochtans een onaantastbaar onderdeel zijn van het recht op wonen. Na een ingebrekestelling kreeg Camelot de kans om zich hierop te verdedigen. Camelot slaagde daar echter niet in, waarna de minister samen met de voltallige Vlaamse regering de erkenning introk. Het siert de minister dat hij hierbij consequent gehandeld heeft, nu bleek dat Camelot niet van plan was haar werkwijze grondig bij te sturen en integendeel allerlei drogredenen inriep.

 

Leegstandsbeheer

Omdat de huidige bewoners uiteraard niet zomaar weggestuurd kunnen worden, is er wel een overgangsperiode tot eind dit jaar. Dat moet de tijd geven om voor iedere bewoner toch een nieuwe, duurzame woonoplossing te vinden. Daarna verdwijnt Camelot met zijn bezigheden uit de sociale huurmarkt.

Dat neemt niet weg dat ze nog op de rest van de woonmarkt actief zijn. Ze kunnen nog steeds hun activiteiten uitvoeren wanneer het gaat over private woningen. En jammer genoeg stellen we ook daar vast dat ze soms slechte panden aanbieden, allerlei niet geldige clausules in hun contracten opnemen, een niet transparante toewijzingspolitiek hebben, buitensporige informatie vragen van kandidaat-bezetters en de privacy van de bewoners niet respecteren.

 

Leegstand vermijden

We vragen dat de wooninspectie en ook de economische inspectie (in verband met de contractvoorwaarden) hier tegen optreden. Tegelijk vragen we ons af of leegstandsbeheer niet al te vaak een symptoom is van een weinig ambitieus leegstandsbestrijdingsbeleid. Want leegstaande panden moeten we niet ‘beheren’, maar net zo snel mogelijk ‘activeren’ en ‘renoveren’ zodat ze opnieuw duurzaam gebruikt kunnen worden.