Coronahuurvraag: Toewijzingen sociale huur

Gepost op 2020-03-20
Ik ben sociale huurder en durf niet naar de mij aangeboden sociale huurwoning gaan kijken. Wat zijn de gevolgen?

ANTWOORD (update 08/04/2021)

Bij een aanbod van toewijzing worden de kandidaat-huurders in de mogelijkheid gesteld om de woning of een gelijkaardige woning vooraf te bezichtigen. Indien u een bewoonde woning wordt aangeboden en u die weigert omdat u deze niet kunt bezichtigen omwille van een reden die in verband staat met het coronavirus, dan wordt dit beschouwd als een gemotiveerde weigering die geen afbreuk doet aan de woonbehoeftigheid van de kandidaat-huurder. Geef dan wel schriftelijk of bij email aan dat u ofwel ziek/besmet bent of dat u besmettingsangst heeft. Krijgt u een nieuwbouwwoning aangeboden of een woning die niet bewoond is, dan is er geen goede reden om niet in te gaan op het aanbod tot bezichtiging. In dit geval kan de sociale verhuurder u eventueel ook een sleutel meegeven mits eventuele betaling van een waarborg die bij teruggave van de sleutel teruggegeven wordt.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om contact te nemen met uw huurdersbond.