Coronahuurvraag: Toewijzingen sociale huur

Gepost op 2020-03-20
Ik ben sociale huurder en durf niet naar de mij aangeboden sociale huurwoning gaan kijken. Wat zijn de gevolgen?

ANTWOORD (update 05/10/2021)

Bij een aanbod van toewijzing worden de kandidaat-huurders in de mogelijkheid gesteld om de woning of een gelijkaardige woning vooraf te bezichtigen. Indien u een bewoonde woning wordt aangeboden en u die weigert omdat u deze niet kunt bezichtigen omwille van een reden die in verband staat met het coronavirus, dan wordt dit beschouwd als een gemotiveerde weigering die geen afbreuk doet aan de woonbehoeftigheid van de kandidaat-huurder. Geef die reden dan wel schriftelijk of bij email aan.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om contact te nemen met uw huurdersbond.