Coronaprotocol voor de huurmarkt van kracht in code oranje

Gepost op 2020-11-04

Op 3 november 2020 ging het protocol in dat de coronamaatregelen op de Vlaamse woonmarkt moet stroomlijnen. Daarvoor wordt met kleurencodes gewerkt. Aan elke kleur worden maatregelen gekoppeld. De mogelijke codes zijn groen, geel, oranje en rood. Op dit moment wordt code oranje uitgevaardigd. Code rood wordt voorbereid.

 

Kleurencodes

Ook op de huurmarkt zijn tal van personen betrokken die de verspreiding van het coronavirus in de hand kunnen werken. Huurders, verhuurders, makelaars, ondersteunende diensten, … noem maar op.

De Vlaamse Regering, en meer bepaald de minister van Wonen Matthias Diependaele, werkte daarom nu een protocol uit met kleurencodes. Er zijn vier kleuren: groen, geel, oranje en rood. Aan elke kleurencode worden maatregelen gekoppeld. Het volledige protocol kunt u hier terugvinden.

Het is de minister van Wonen zelf die bepaalt welke kleurencode van toepassing is. Momenteel is dit code oranje, maar code rood wordt voorbereid.

  • Groen staat voor nul risico op besmetting. Dat betekent dat er groepsimmuniteit is of een werkzaam vaccin.
  • Geel staat voor een laag besmettingsrisico. Er is slechts een beperkte overdracht van besmettingen. Waakzaamheid is echter wel geboden. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden daarom beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan mits inachtneming van de veiligheidsmaatregelen.
  • Oranje wijst op een matig risico. Er is dan sprake van een systematische overdracht van besmettingen. Er zijn alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden tot het essentiële beperkt. En vinden plaats binnen een context waar risicofactoren zoveel mogelijk worden beperkt.
  • Rood staat voor een hoog risico op besmettingen. Er is dan sprake van wijdverbreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe uitbraken en clusters. Contacten tussen mogelijke verspreiders moeten maximaal worden vermeden.

We willen er, voor alle duidelijkheid, op wijzen dat die kleurencode kan verschillen van andere beleidsdomeinen. Het zou perfect kunnen dat de kleurencode voor ons onderwijs dus anders is dan die voor de woonmarkt. Ook is het mogelijk dat de minister bepaalde regio’s of streken in Vlaanderen afbakent met een verschillende kleurencode.

Los van de kleurencode moeten er altijd algemene voorzorgsmaatregelen genomen worden. Bij elke interactie op de woonmarkt moet u voldoende afstand houden en voldoende de handen reinigen. Indien de afstand niet bewaard kan worden moet u zeker een mondmasker dragen. Alles wat buiten kan doorgaan, moet ook buiten doorgaan. Bij een bezoek aan de woning zorg je voor een goede verluchting, zowel voor, tijdens als na het bezoek. We kunnen niet genoeg benadrukken dat deze voorzorgsmaatregelen van het grootste belang zijn in de strijd tegen de verspreiding van het virus.

 

Woningbezichtigingen

Het protocol gaat er van uit, zelfs in code rood, dat woningbezichtigingen altijd mogelijk moeten blijven. Doordat federaal een tweede lockdown werd afgevaardigd, blijken woningbezichtigingen nu echter toch verboden. Het Vlaamse protocol is hier eigenaardig genoeg niet op voorzien. Dat betekent ook dat het protocol, zelfs in code rood, onvoldoende is aangepast aan de huidige realiteit.

 

Code rood

Terwijl we nu dus nog in code oranje zitten, wordt code rood voorbereid. Daarin worden een aantal maatregelen genomen, zoals een versoepeling van de ‘wettelijke verlenging van huurcontracten omwille van buitengewone omstandigheden’. Ook zullen enkel nog dringende herstellingen uitgevoerd mogen worden. Dit zijn herstellingen die nodig zijn op risico van toenemende schade aan de woning. Bij heel wat aanvragen, bijvoorbeeld voor een huursubsidie en huurpremie, zullen de termijnen verlengd worden wanneer we in code rood terechtkomen.

 

Geen verbod op uithuiszettingen

Er is in het protocol geen sprake van een ruimere huurtoelage voor mensen met betaalbaarheidsproblemen, geen versnelde nieuwe sociale huurprijsberekening bij een daling van het inkomen, geen wettelijke verlenging van huurcontracten en er is geen opschorting van uithuiszettingen voorzien zoals tijdens de eerste golf. In Brussel werd op 3 november wel reeds beslist om uithuiszettingen te stoppen tot minstens halverwege december.

Studenten die op een bepaald moment een vaste verblijfplaats zouden moeten kiezen en niet op hun kot aanwezig zijn, zullen wel hun kosten (voor water, gas en elektriciteit) kunnen terugvorderen van de verhuurder wanneer ze hem hiervan in kennis hebben gesteld.

Wie als huurder een betaalachterstand heeft van minstens 2 maanden huur (kosten inbegrepen) kan wel beroep blijven doen op het OCMW. Zij kunnen je helpen om een ontbinding van de huurovereenkomst en uithuiszetting te voorkomen door een snelle tussenkomst van het ‘fonds ter bestrijding van uithuiszettingen’ te bekomen. Zo kan meteen tot de helft van de huurachterstal afbetaald worden.

 

Coronahuurvragen

Op de pagina van onze coronahuurvragen kunt u steeds heldere antwoorden terugvinden op de meest gestelde vragen.