Sommige coronamaatregelen voor de woonmarkt in code rood kunnen niet ingaan

Gepost op 2020-11-13

Het protocol met coronamaatregelen voor de Vlaamse huurmarkt ging op 12 november 2020 over op code rood. Dat betekent dat extra maatregelen in werking zouden treden. Nu blijkt er echter een juridisch probleem op te duiken, waardoor een aantal van die maatregelen niet van kracht kunnen worden.

 

Verlenging buitengewone omstandigheden

Dat is in het bijzonder een probleem voor mensen die met een opzegging van hun private huurwoning (hoofdverblijfplaats van de huurder) te kampen hebben op het einde van de maand. Wanneer kleurencode rood werd afgekondigd, zou de ‘verlenging wegens buitengewone omstandigheden’ versoepeld worden. Dat zou betekenen dat huurders ook in de laatste maand van de huur nog een verlenging kunnen aanvragen en dat dit niet aangetekend moet gebeuren, maar ook gewoon schriftelijk of via email liefst met ontvangstmelding kan.

Ook al zijn we van mening dat een wettelijke verlenging nog steeds de meest omvattende en juridisch ook sluitende oplossing is, is de voorziene versoepeling belangrijk aangezien mensen in de miserie raken als ze binnenkort (soms al op 30/11) hun huurwoning zouden moeten verlaten. We wensen huurders die zeer ongerust zijn toch enigszins gerust te stellen dat een verhuurder niet zomaar een huurder uit z’n woning kan zetten want dat hij hiervoor een uitvoerbaar vonnis van de vrederechter nodig heeft. En dat onder de huidige omstandigheden vrederechters welwillend zullen zijn om een gematigd uitstel te verlenen met toepassing van artikel 1244 Burgerlijk wetboek (termijn van respijt).

 

Nooddecreet

We besparen u de juridische details, maar doordat er geen nooddecreet werd afgekondigd voor de woonmarkt kan deze bepaling (versoepelde aanvraag voor verlenging wegens buitengewone omstandigheden) niet rechtsgeldig in werking treden. Naast dit meest dringende en in het oog springende probleem, kunnen ook maatregelen omtrent studentenhuur en de opschorting van welbepaalde termijnen in verband met het conformiteitsattest en het beroep bij de minister tegen een beslissing van de burgemeester inzake woningkwaliteit (ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring) niet ingaan. De versoepelde termijnbepalingen inzake sociale huur, huursubsidie, huurpremie , woningonderzoekingen, lening voor huurwaarborg en Fonds ter voorkoming van uithuiszettingen treden wel in werking sinds 12 november 2020.

 

Oplossing

We hebben dit probleem gesignaleerd aan het kabinet van bevoegd Vlaams minister Matthias Diependaele en aan de leden van de commissie wonen van het Vlaams parlement. We hopen op een zo spoedig mogelijke, juridisch sluitende oplossing. We zijn nu halverwege november en huurders die eind deze maand hun huurwoning zouden moeten verlaten zitten met de handen in het haar.