Grootschalige campagne over de woningkwaliteitsnormen

Gepost op 2021-02-09

Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde woning met een minimum aan comfort. Elke woning in Vlaanderen moet daarom voldoen aan een aantal woningkwaliteitsnormen. Die woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Wooncode.

De woningkwaliteitsnormen zijn minimale normen en het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat elke woning eraan voldoet. Het gaat immers vooral over essentiële zaken zoals stabiliteit, brandveiligheid, de veiligheid van de technische installaties en voldoende verluchting en verlichting. Woningcontroleurs van de gemeenten en van het agentschap Wonen-Vlaanderen controleren of woningen voldoen aan de woningkwaliteitsnormen. Deze controles gebeuren vooral op de huurmarkt, hoewel de normen zelf voor alle Vlaamse woningen gelden, dus ook voor woningen waar de eigenaar zelf in woont. Als uit zo’n controle blijkt dat de woning niet in orde is, kunnen er sancties volgen zoals een ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring en een jaarlijkse heffing. Tegen de ergste gevallen van krotverhuur treedt de Vlaamse Wooninspectie op door strafrechtelijke procedures op te starten.

Uit die controles en uit een onderzoeksrapport van het Steunpunt Wonen blijkt dat men de woningkwaliteitsnormen vaak niet goed kent of dat men zich onvoldoende bewust is van de ernst van bepaalde problemen. Daar wil minister Diependaele met een grootschalige sensibiliseringscampagne verandering in brengen. Bedoeling is dat iedereen weet dat er woningkwaliteitsnormen bestaan en dat het belangrijk is om ze te volgen. Daarom lanceert de minister na campagnes over het belang van rookmelders en maatregelen om CO-vergiftiging te voorkomen nu een grote campagne over de woningkwaliteitsnormen op radio, TV, printmedia en sociale media.

Meer informatie over de woningkwaliteitsnormen vindt u op wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit.