Mag de verhuurder nu al een huurwaarborg van drie maanden vragen?

Gepost op 2017-09-12

Het is een vraag die de huurdersbonden de laatste weken heel vaak binnenkrijgen: “Mag de verhuurder nu al een waarborg van drie maanden vragen? En als ik al een huurwaarborg van twee maanden heb gestort, kan de verhuurder dan nu nog een extra maand huurwaarborg vragen?”

 
We kunnen je alvast geruststellen. De wetgeving is nog niet gewijzigd. De huurwaarborg op een geblokkeerde rekening mag nog steeds maar twee maanden bedragen. Ten vroegste vanaf 1 september 2018 kan dit drie maanden worden. En enkel als de regering tegen die tijd ook een renteloze, anonieme huurwaarborglening heeft goedgekeurd.

 
De maximale huurwaarborg van drie maanden wordt ook enkel van toepassing voor huurcontracten die vanaf die datum worden afgesloten. Heb je nu dus al een huurwaarborg betaald, dan mag de verhuurder in geen geval nog een extra maand vragen.

 

Wat zegt de huidige regelgeving?

De wet zegt op dit moment dat de huurwaarborg maximaal twee maanden huur mag bedragen. Enkel in uitzonderlijke gevallen komt het voor dat de huurwaarborg nu al drie maanden kan zijn.

 
Er zijn drie wettelijk geregelde vormen van huurwaarborg:

  • De huurwaarborg op een geblokkeerde rekening. Het bedrag mag dan maximaal twee maanden huur zijn. Dit komt het vaakst voor.
  • De huurwaarborg als een bankwaarborg. Je kan aan je bank vragen dat zij zich borg stellen voor je huurwaarborg. In dit geval mag deze maximaal 3 maanden huishuur bedragen. De bank mag dit niet weigeren als ook je inkomsten bij deze bank aankomen, maar de bank kan wel een stevige administratieve vergoeding aanrekenen.
  • Een bankwaarborg via het OCMW. Je kan ook een waarborg vragen via het OCMW. Deze kan je dan in schijven afbetalen aan het OCMW. Neem hiervoor contact met het OCMW van de gemeente waar je woont.

Een niet wettelijk geregelde vorm van huurwaarborg die vaak opduikt is de Korfine-huurwaarborg. Dit is een waarborg via het principe van een levensverzekering. Via een achterpoortje in de wet vinden verhuurders, vaak in samenwerking met een vastgoedmakelaar, zo toch een manier om een huurwaarborg van drie maanden te vragen.

 
Weet tot slot dat je volgens de wet als huurder altijd zelf de keuze hebt volgens welke van bovenstaande vormen je de huurwaarborg wil betalen.

 

De huurwaarborg in de toekomst

De Vlaamse regering heeft afgelopen zomer beslist dat in de toekomst de huurwaarborg wordt opgetrokken tot maximaal drie maanden huishuur. Dit zal enkel ingaan zodra er ook een renteloze en anonieme huurwaarborglening uitgewerkt en goedgekeurd is. De Vlaamse regering plant dat deze nieuwe regels ingaan op 1 september 2018. Dit zal dan enkel zijn voor schriftelijke contracten die vanaf die datum worden gesloten.

 

Tegelijkertijd zullen achterpoortjes worden gesloten en komt er een regeling om illegale cash huurwaarborgen tegen te gaan. Tot slot zal je als huurder na een jaar makkelijker je huurwaarborg kunnen terugkrijgen wanneer er geen dispuut is met de verhuurder.

 

Conclusie

Tot 1 september 2018 verandert er dus in elk geval niks aan de huurwaarborg. Maar we blijven dit van dichtbij opvolgen. Hou deze website in de gaten en blijf zo op de hoogte.
Heb je toch nog vragen? Neem dan contact met de huurdersbond.