Onderzoek naar leegstandsbeheer

Gepost op 2018-03-28
Leegstandsbeheerders zijn bedrijven die leegstaande woningen via bezettingscontracten ter beschikking stellen. In de volksmond worden ze soms antikraakbedrijven genoemd. Enkel bekendere zijn Camelot, Lancelot en Entrakt. Het Vlaams parlement organiseerde op vraag van CD&V een hoorzitting over leegstandsbeheer, waarop ook wij werden uitgenodigd.

 

Hoorzitting
Op die hoorzitting we haalden we ondermeer aan dat er in de bezettingscontracten vaak bepalingen staan die helemaal niet kunnen. Denken we bijvoorbeeld aan het verbieden van het plaatsen van de domicilie, zeer korte opzegtermijnen van 15 dagen, onvoldoende woningkwaliteit, … .  Daarenboven lijkt het erop dat deze leegstandbeheerders consequent voor precaire bezettingscontracten kiezen, wat in sommige gevallen als een omzeiling van de woninghuurwet kan worden beschouwd. Wanneer kortlopende huurcontracten ook kunnen gebruikt worden, zou voor deze optie gekozen moeten worden. Er is vandaag dus al een wettelijk kader van toepassing, maar dit wordt onvoldoende gehandhaafd. Controles van de economische en de wooninspectie dringen zich op.

 

Onderzoek
We besloten dat een onderzoek van het steunpunt Wonen over de wenselijkheid en de werking van deze leegstandsbeheerders verhelderend kan werken.
Hier kunt u binnenkort het verslag van de hoorzitting terugvinden.
Woon je zelf als bezetter bij een leegstandsbeheerder en heb je hier vragen over, ga dan zeker langs bij je huurdersbond.