Overschakeling van energiearm naar energierijk gas

Gepost op 2023-04-02

Mogelijk heb je ook een brief van Fluvius in de brievenbus ontvangen waarin wordt aangekondigd dat jouw gemeente overschakelt van (energie)arm naar (energie)rijk aardgas en dat je best al een installateur of technicus zo snel mogelijk laat nakijken of je gastoestellen geschikt zijn voor dit rijk gas. Fluvius is de Belgische netbeheerder van elektriciteit en aardgas in alle gemeenten in Vlaanderen. Daarnaast verzorgt het ook het kabeltelevisie- en rioleringsnet in een kleine honderdtal gemeenten.  

Waarover gaat het hier? Momenteel worden in België twee soorten aardgas geleverd. Hoogcalorisch rijk gas komt onder meer uit Qatar, Rusland en de Noordzee. Laagcalorisch arm gas komt enkel uit Nederland. Onze bovenburen zullen echter systematisch de uitvoer van arm gas verminderen omdat de reserves daar stilaan uitgeput geraken. Met als resultaat dat binnen enkele jaren in België alleen nog rijk gas zal worden geleverd. Daarvoor moet ongeveer de helft van de Belgische gasgebruikers overschakelen naar rijk gas. Die omschakeling werd opgestart in 2018 en gebeurt geleidelijk, gemeente per gemeente. Tegen eind 2024 zou dit proces volledig achter de rug moeten zijn.

Wie op dit moment nog arm gas thuis geleverd krijgt, zal dus vóór de omschakeling alle gastoestellen moeten laten nakijken door een deskundige, want de samenstelling van rijk gas is anders dan die van arm gas. Want het is belangrijk dat je gastoestellen veilig en correct blijven werken. Zelf kan je dat niet doen. Fluvius zelf raadt aan om deze controle te combineren met het wettelijk verplichte tweejaarlijkse nazicht van je verwarmingstoestel(len) mocht dit passen.

Op kosten van huurder of verhuurder?

De vraagt rijst dan wie verantwoordelijk is voor de kosten van die controle en/of zelfs vervanging in functie van de omschakeling: huurder of verhuurder? We zetten alles op een rijtje.

De eigenaar staat in voor de compatibiliteit van zijn toestel(len) met rijk gas, en moet dus principieel de kosten dragen voor het nazicht en de eventuele bijregeling van de gastoestellen, tenzij de huurder hiervan zelf eigenaar zou zijn. De huurder moet de door de eigenaar aangestelde technicus uiteraard wel toegang verlenen tot de huurwoning. Van compatibiliteit is sprake wanneer apparaten of toestellen probleemloos op elkaar kunnen worden aangesloten. In ons geval als het gastoestel is klaargemaakt voor rijk gas.

Opvallend is verder dat de Vlaamse overheid zelf een advies geeft om als huurder goed na te kijken of het huurcontract geen clausule bevat waardoor je zelf de kosten van het nazicht voor compatibiliteit met rijk gas en de eventuele bijregeling van de gastoestellen van de huisbaas zou moeten betalen. Een dergelijke clausule is ons inziens betwistbaar, aangezien deze indruist tegen de dwingende wettelijke bepalingen die stellen dat de eigenaar verantwoordelijk is voor structurele aanpassingen of herstellingen aan de huurwoning. De verantwoordelijkheid van de huurder beperkt zich ertoe in te staan voor het normale onderhoud. Deze verplichte aanpassingswerken (indien noodzakelijk) kunnen daar bezwaarlijk onder vallen.

Als huurder moet je de huisbaas wel steeds informeren over de gasconversie en het feit dat hij de plicht heeft zijn gastoestellen in de woning te laten nakijken en eventueel bij te stellen. Je wordt als huurder-bewoner immers door de distributienetbeheerder geïnformeerd over de datum van de omschakeling naar rijk gas. Het is dus jouw verantwoordelijkheid om de eigenaar tijdig te verwittigen.

Voor meer informatie, zie ook de volgende websites:

Dit artikel verscheen eerder in Huurdersblad nummer 253.