Uitstel Centraal Inschrijvingsregister

Gepost op 2023-12-20

Het centraal inschrijvingsregister (CIR) in de sociale huur dat normaal zou ingaan op 2 januari 2024 wordt gefaseerd ingevoerd vanaf 15 januari 2024. Dat besliste minister van wonen Matthias Diependaele omdat het systeem niet tijdig klaar is.

Het centraal inschrijvingsregister (CIR) is een digitaal platform waar kandidaten voor een sociale woning zichzelf kunnen inschrijven en hun dossier kunnen bekijken, aanpassen en bevestigen. De nieuwe lanceerdatum hiervoor is 18 maart 2024. Tot die tijd moet je contact nemen met de woonmaatschappij om in te schrijven of wijzigingen door te voeren.

Freezeperiode (17 november 2023 tot 15 januari 2024)

Tot nu toe had elke woonmaatschappij zijn eigen wachtlijst. Tussen 17 november 2023 en 15 januari 2024 worden de wachtlijsten van de individuele woonmaatschappijen samengevoegd tot één wachtlijst. Om die overgang te organiseren en zo weinig mogelijk gegevens te verliezen, zullen de woonmaatschappijen in deze periode geen nieuwe gegevens kunnen invoeren. Woonmaatschappijen zijn wel nog steeds verplicht om nieuwe inschrijvingen te behandelen of aanpassingen aan huidige dossiers toe te laten. Die moeten ze dan op papier of op een andere manier registreren.

Woonmaatschappijen mogen dus niet weigeren om nieuwe kandidaat-huurders in te schrijven, maar zullen die niet meteen digitaal kunnen verwerken. De inschrijving moet dan later toegevoegd worden in het centraal inschrijvingsregister met terugwerkende kracht op de datum dat je je aanmeldde.

Even terug naar het oude systeem (15 januari 2024 tot 18 maart 2024)

Tussen 15 januari en 18 maart kunnen de woonmaatschappijen deze gegevens dan invoeren / aanpassen in het nieuwe centraal inschrijvingsregister. Kandidaten die zich dan aanmelden, kunnen door de woonmaatschappijen meteen in het nieuwe systeem gevoegd worden. Ze kunnen ook meteen aanpassingen doorvoeren die in deze periode gemeld worden.

Het CIR gaat volledig live (vanaf 18 maart)

Op 18 maart gaat het centraal inschrijvingsregister dan helemaal live. Burgers die zich willen inschrijven voor een sociale woning, kunnen nog steeds terecht bij de woonmaatschappij, maar kunnen dit ook zelf online doen.

Het uitgangspunt van het centraal inschrijvingsregister (CIR) is dat de kandidaat-huurder zelf zijn inschrijving opstart met zijn elektronische identiteitskaart (eID) of via Itsme.

Zodra de kandidaat-huurder zijn gegevens ingeeft, voert het centraal inschrijvingsregister een automatische controle uit en krijgt het dossier een status. Die status kan bijvoorbeeld zijn: ‘in onderzoek’ of ‘bevestiging nodig’. Je bent dan nog niet officieel ingeschreven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je niet voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden en je bijgevolg extra documenten moet indienen om aan te tonen dat je toch voldoet. Het kan ook zijn dat er nog bevestiging nodig is van je partner of andere meerderjarige bijwoners in je dossier. Want een dossier van een nieuwe kandidaat-huurder is pas definitief als elke meerderjarige persoon zijn of haar dossierdeelname bevestigde. Deze personen moeten hiervoor dus zelf inloggen in het systeem. Dat betekent heel wat meer administratieve rompslomp dan voorheen.

Je bent pas officieel ingeschreven als je een bevestiging ontvangt met een dossiernummer en de status van je dossier ‘ingeschreven’ is. Zolang dat niet het geval is, kom je niet op de wachtlijst terecht. Je controleert dus best af en toe je status.

Beschik je niet over een elektronische ID-kaart, ben je ingeschreven in het vreemdelingenregister of ben je minderjarig dan kan je je enkel inschrijven via de woonmaatschappij zelf. Ook als het online niet lukt of als je vragen hebt kan je bij de woonmaatschappij terecht.

Eenmalige actualisatie én herbevestiging van dossier (vanaf 18 maart 2024)

Wanneer het centraal inschrijvingsregister op 18 maart werkt, dan moeten alle bestaande kandidaat-huurders (van voor 18 november 2023) ook hun kandidatuur herbevestigen. Dat moeten ze doen door online in te loggen in het centraal inschrijvingsregister met hun identiteitskaart of via It’s me. Woonmaatschappijen kunnen daarnaast ook een antwoordstrookje voorzien op papier.

Elke kandidaat-huurder zal na 18 maart een brief van zijn verhuurder ontvangen met een overzicht van de geactualiseerde gegevens. Kandidaat-huurders die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden moeten in het centraal inschrijvingsregister bevestigen dat ze ingeschreven willen blijven als kandidaat-huurder voor een sociale woning. Kandidaat-huurders die volgens de gegevens niet meer voldoen moeten bewijsdocumenten aanleveren waaruit blijkt dat ze toch voldoen of waardoor ze aanspraak maken op een uitzonderingsregel. Uiteraard moeten ook zij dan hun kandidatuur nog eens herbevestigen.

Kandidaat-huurders krijgen 30 dagen vanaf de postdatum om hun dossier te bevestigen en eventueel bewijzen aan te leveren. Na deze periode wordt er een herinneringsbrief gestuurd aan de kandidaat-huurders die hun kandidatuur nog niet bevestigden of geen extra bewijsstukken aanleverden. Als er opnieuw niet gereageerd wordt binnen een termijn van 15 dagen wordt zijn kandidatuur geschrapt. Ook wanneer je niet meer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden is dit het geval. De kandidaat-huurder ontvangt hiervan geen brief.

Sta je op de wachtlijst voor een sociale woning en wil je ingeschreven blijven? Zorg dan dus zeker dat je binnen de termijn reageert en controleer of je dossier wel volledig is en of alle belangrijke documenten mee in het dossier zitten. Als je samen met je partner ingeschreven bent, is het voldoende dat één van jullie de kandidatuur bevestigt. Lukt het je niet om via het centraal inschrijvingsregister je kandidatuur te bevestigen of de gevraagde documenten op te laden, ga dan langs bij je woonmaatschappij.

We raden aan om zo snel mogelijk in het centraal inschrijvingsregister in te loggen om zeker te zijn dat je dossier in orde is. Want zolang je kandidatuur niet als ‘ingeschreven’ staat, kan je ook geen sociale woning aangeboden krijgen. Hoewel dit in strijd is met de regelgeving, werd hier namelijk geen rekening mee gehouden in de uitwerking van dit centraal inschrijvingsregister.

Controle en aanpassen dossier

Van zodra je ingeschreven bent als kandidaat-huurder kan je zelf je dossier aanpassen. Je doet dit best bij elke wijziging, bijvoorbeeld als je verhuisd bent of wanneer je een kindje kreeg. Zo heeft de woonmaatschappij altijd je actuele gegevens en kan ze je een gepaste woning aanbieden.

Je kan eveneens via het CIR je plaats op de wachtlijst controleren. Maar opgepast, je plaats op de wachtlijst is niet definitief. Die plaats kan altijd wijzigen. Als je in aanmerking komt voor een voorrang, zie je onder uw algemene wachtlijstposities ook extra informatie over ‘versnelde toewijzing’ en/of ‘specifieke doelgroep’.

Je wordt ook op de hoogte gehouden van aanpassingen in je dossier via het tabblad ‘meldingen’ .
Je kan bij inschrijving een e-mailadres opgeven. Dit is niet verplicht. Maar het is de bedoeling dat je zo in de toekomst ook meldingen via mail kan ontvangen. Dat is helaas nog in ontwikkeling. Tot die tijd zal je dus af en toe zelf moeten inloggen in het centraal inschrijvingsregister om te bekijken of er meldingen zijn.

Tot slot nog dit

Wanneer een verhuurder een woning aanbiedt aan meerdere kandidaat-huurders en zij niet reageren op dat aanbod of het aanbod ongegrond weigeren, dan wordt dat hoe dan ook meegeteld, ook al heeft iemand voor je op de wachtlijst toch de woning aanvaard. Dat is strenger dan tot nu toe het geval was. Na twee keer weigeren of niet reageren word je geschrapt uit het inschrijvingsregister en verlies je je plekje. Dan moet je je opnieuw inschrijven maar sta je weer helemaal achteraan de wachtlijst.