Nood aan meer maatregelen voor wie door coronacrisis huur niet kan betalen

Gepost op 2020-03-23
De huurdersbonden en het Vlaams Huurdersplatform verwelkomen het verbod op uithuiszettingen, maar vragen meer maatregelen voor de huurmarkt naar aanleiding van de coronacrisis.

Fonds Bestrijding Uithuiszettingen
Het vernieuwde Fonds ter preventie van uithuiszettingen zou ingaan op 1 juni 2020. Dat Fonds werd in het leven geroepen om een antwoord te bieden bij huurachterstal. Wie een huurachterstal aanmeldt, kan via het OCMW meteen de helft van de achterstal afbetalen aan de verhuurder. Ondertussen wordt in samenspraak met het OCMW een afbetaalplan opgemaakt met de huurder.

We vragen dat dit Fonds vervroegd in werking treedt gezien de urgentie van de coronacrisis. Heel wat huurders komen in betaalproblemen aangezien ze minder inkomsten mogen verwachten. Voor velen was het al moeilijk om de huur te betalen, maar nu is het voor sommigen helemaal onmogelijk. Daarenboven vragen we dat alle huurachterstal vanaf maart in aanmerking komt, en dat een beroep op het Fonds al kan gebeuren zodra er sprake is van 1 maand huurachterstal, zodat de achterstal niet te hoog oploopt vooraleer er ondersteund wordt.

Heeft u als huurder vragen hoe je een moeilijke betaalsituatie nu best aanpakt, lees dan dit artikel.

Wettelijke verlenging contracten
Ook vragen we dat elk huurcontract dat nu een einde neemt, automatisch verlengd wordt met drie maanden. Veel mensen willen of kunnen in deze periode niet verhuizen. Maar nog voor er sprake was van Corona, werden al opzeggingen gegeven die nu aflopen. Door een automatische verlenging zouden die uitgesteld worden. Er moet wel de mogelijkheid voorzien worden dat op vraag van de huurders de verlenging niet wordt toegepast, zodat dubbele huur zeker vermeden wordt.

Dat zou er ook voor zorgen dat er geen onnodige verhuizen, plaatsbeschrijvingen en huisbezoeken moeten gebeuren en dat de huurders gerustgesteld zijn.

Dak- en thuislozen
We stellen vast dat ondanks stevige inspanningen van welzijnsorganisaties nog steeds mensen op straat moeten verblijven. We roepen lokale besturen op om na te gaan of hotels kunnen opgevorderd worden om op een hygiënische manier een degelijke verblijfplaats te kunnen voorzien.

Sociale huurmarkt
Heel wat problemen rond betaalbaarheid doen zich ook voor op de sociale huurmarkt. De Vlaamse overheid kan hier makkelijker ingrijpen dan op de private huurmarkt omwille van het reglementair kader. We vragen dat in optimale afstemming met sociale huurders en verhuurders de Vlaamse Regering ook hier snelle en doeltreffende maatregelen treft.

Uithuiszetting + energie
We verwelkomen de maatregelen die de energiefactuur moeten verlichten en die uithuiszettingen tegengaan. We moeten het opschorten van uithuiszettingen ook voldoende lang aanhouden. Meteen na de coronacrisis deze maatregel opheffen dreigt een sociaal bloedbad te veroorzaken voor die mensen die door de coronacrisis de huur moeilijker konden betalen. Huurders moeten voldoende tijd krijgen om de betaalachterstand aan te zuiveren.

We danken de Vlaamse regering tot dusver voor haar inspanningen, maar verwachten nog meer bijsturing op onze huurmarkt