Sociale huurders bedreigd met opzegging door verstrengde eigendomsvoorwaarde

Gepost op 2018-02-09

 

In de media verschenen de afgelopen maanden heel wat berichten over een dreigende opzegging voor 3000 sociale huurders. Dit naar aanleiding van de verstrengde eigendomsvoorwaarde. De bezorgdheid van sociale huurders is erg groot.

Nochtans is paniek niet meteen nodig. Voor de meeste sociale huurders, zal er zich namelijk geen probleem voordoen. De overgrote meerderheid bezit ook nu al geen eigendom, noch gedeeltelijk, noch volledig. Maar ook de absolute minderheid die wel gedeeltelijk eigendom bezit, hoeft niet meteen te in paniek te slaan.

 

Soorten eigendomsrecht

Je kan namelijk op drie manieren een eigendomsrecht hebben over een woning:

  1. Naakte eigendom: Dit betekent dat je eigenaar van een woning bent, maar niet beschikt over het (vrucht)gebruik. Je kan de woning dus niet bewonen, noch verhuren. Bij erfenissen gebeurt het regelmatig dat de kinderen (wettelijke erfgenamen) naakte eigenaar worden, terwijl het vruchtgebruik gaat naar de langst levende echtgenoot of wettelijke samenwoner. Soms wordt om fiscale motieven de naakte eigendom eveneens aan de kinderen geschonken.
  2. Vruchtgebruik: Je bent geen naakte eigenaar van de woning, maar je mag het goed wel bewonen of zelfs verhuren.
  3. Volle eigendom: Hierbij beschik je over de meest volledig eigendomsrechten, namelijk zowel de naakte eigendom als het vruchtgebruik. Je kan de woning vrij gebruiken, verhuren, verkopen, vervreemden, … .

 

Eigendomsvoorwaarde aangepast

De nieuwe sociale huurreglementering (sinds 1 maart 2017) stelt dat de zittende sociale huurders, die een woning gedeeltelijk in volle eigendom hebben, 1 jaar de tijd hebben om dit aandeel  te vervreemden (te verkopen of weg te schenken). Doen ze dat niet, dan riskeren ze een gemotiveerde opzegging met zes maanden door de sociale huisvestingsmaatschappij van hun sociale huurwoning.

De aangepaste reglementaire bepaling in de sociale huur stelt dus dat de sociale huurder uit onverdeeldheid moet treden, maar enkel indien hij een woning geheel of gedeeltelijk in volle eigendom heeft. Anders gesteld, indien bijvoorbeeld de sociale huurder gedeeltelijk naakte eigenaar is en de moeder het volledig vruchtgebruik heeft, dan hoeft de sociale huurster haar aandeel in de naakte eigendom dus niet te verkopen of weg te schenken. Deze mensen kunnen dan op beide oren blijven slapen.

 

De ongerustheid is groot

Het blijft natuurlijk de vraag waarom zoveel sociale huurders worden aangeschreven die uiteindelijk niet door de maatregel worden getroffen. Zo wordt vanzelf een grote ongerustheid gecreëerd, ook daar waar het niet nodig is. Het valt daarenboven ook moeilijk in te zien hoe het rechtvaardig kan zijn dat wie amper 1/24 van een volle eigendom heeft toch een opzegging van zijn sociale huurwoning zou moeten krijgen.

Gezien de ongerustheid en de grote onduidelijkheid roepen wij op om dringend de verstrengde eigendomsvoorwaarde te herzien of minstens uit te stellen. De nieuwe regeling schept namelijk meer problemen dan ze er oplost. Tegelijk eisen we duidelijke, correcte en volledige communicatie naar de sociale huurders.

 

De huurdersbond

Heb je als sociale huurder vragen bij deze (ingewikkelde) materie? Aarzel dan niet om je huurdersbond te raadplegen.

 

 

Dit artikel is gebaseerd op een artikel van 11 april 2017 waarin we reeds dezelfde bezorgdheid signaleerden.