Vlaams Huurdersplatform vraagt geen voorrang voor vluchtelingen, maar aanwending en uitbreiding van bestaande beleidsinstrumenten

2016-03-04

Het Vlaams Huurdersplatform stelt al een hele tijd aan de kaak dat de groeiende instroom van erkende vluchtelingen de bestaande wooncrisis zal versterken. Wij pleiten niet voor voorrangsregels voor bepaalde doelgroepen, maar wel voor de aanwending en uitbreiding van de reeds bestaande beleidsinstrumenten voor iedereen, vluchteling of niet, die zijn woonbehoefte niet kan invullen. We roepen de Vlaamse regering dan ook op om dringend werk te maken van onder andere een uitbreiding van de huursubsidies, de ondersteuning van de SVK’s en extra investeringen in sociale woningbouw om de wooncrisis enigszins in te dammen.

Glijhuren/proefhuren is een interessante piste, maar niet voor elke huurder

2016-03-03

Een aantal leden van de commissie Wonen dienden een resolutie in om “het ontwikkelen en stimuleren van proefhuren op de private huurmarkt beter te ondersteunen”. Naar analogie met het glijhuren dat bijvoorbeeld ook in Frankrijk bestaat (bail glissant), zou een derde partij zich gedurende een korte periode borg stellen tegenover de verhuurder. Na deze periode kan de verhuurder dan beslissen om rechtstreeks verder te verhuren aan de huurder. Dit systeem kan ervoor zorgen dat verhuurders hun koudwatervrees overwinnen en dankzij de garantie van de derde partij bereid zijn om kandidaten die anders geweigerd worden op basis van vooroordelen een kans te geven om hun woning te huren. Een systeem vol kansen en gevaren.

Vlaamse Woonraad is niet mals over voorgestelde aanpassingen aan het Kaderbesluit Sociale Huur

2016-02-23

De Vlaamse Woonraad, de adviesraad bestaande uit de actoren op het terrein en deskundigen, liet zich op 28/01/2016 uiterst kritisch uit over de voorgestelde wijzigingen van het Kaderbesluit Sociale huur. Vooral de invoering van tijdelijke huurcontracten is een brug te ver. De Vlaamse Woonraad vindt het een niet noodzakelijke afbouw van de woonzekerheid voor sociale huurders. Ook de buitenproportionele bestrijding van domiciliefraude (zonder advies van de privacycommissie) en een snellere (maar meer rechtsonzekere) procedure voor woonoverlast zetten aan tot nadenken. Daarenboven wordt het bouwritme van sociale woningen vertraagd, terwijl de nood jaar na jaar blijft stijgen.

Heb jij ook recht op enkele honderden euro’s per jaar?

2016-02-19

Sommige huurders hebben recht op een mindering onroerende voorheffing. Wanneer er minstens twee kinderen zijn waarvoor je kinderbijslag ontvangt, wanneer je een handicap hebt die werd vastgesteld voor u 65 werd of indien u grootoorlogsverminkte bent, dan kunt u deze vermindering bekomen. Het kan al snel over enkele honderden euro’s per jaar gaan.

Huurdersbeweging ontstemd door uitspraken over erkende vluchtelingen op zoek naar een private huurwoning

2016-02-19

Het Vlaams Huurdersplatform en de Vlaamse Huurdersbonden zijn ontsteld over de uitspraken van minister Homans in het radioprogramma “De ochtend” op Radio 1, donderdagochtend 4 februari 2016. Daarin reageerde de minister op signalen vanuit het werkveld (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Vluchtelingen Opvang Sint-Niklaas en Vluchtelingenwerk Vlaanderen) dat recent erkende vluchtelingen, die het asielcentrum gedwongen moeten verlaten, problemen ondervinden om een geschikte huurwoning op de private huurmarkt te vinden.
Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) lijkt de hete aardappel door te schuiven naar de OCMW’s en het middenveld om deze vluchtelingen bij te staan.

Recht op recht

2016-02-15

Elke burger heeft recht op juridische ondersteuning. Het is één van onze grondrechten en een fundament van elke gezonde democratische rechtsstaat. Minister van justitie Koen Geens werkte een plan uit om die juridische bijstand te hervormen.

Bewonersgroep Woonwel

2016-02-02

  Deze bewonersgroep is actief in het werkingsgebied van sociale huisvestingsmaatschappij ‘Woonwel’. Deze bewonersgroep is actief lid van de VIVAS-stuurgroep Meer info: Miranda Bouttens Opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting GSM  0474 91 96 32 Miranda.bouttens@samenlevingsopbouw.be Corrie de Ruijter GSM 0487 58 47 81 Corrie.de.ruijter@samenlevingsopbouw.be

Bewonersgroep De Loper

2016-02-02

Bewonersgroep De Loper is actief in het werkingsgebied van sociale huisvestingsmaatschappij ‘Maaslandshuis’. Deze groep werd opgestart door Rimo Limburg. Meer info:  

Bewonersgroep Kempisch Tehuis

2016-02-02

Deze bewonersgroep is actief binnen het werkingsgebied de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Kempisch Tehuis’. Deze groep werd opgestart door Rimo Limburg. Meer info:  

Huurdersadviesraad Mechelen (HARM)

2016-02-02

Het doel van de HARM is huurders te informeren, te bevragen over en te betrekken bij het beleid en de werking van de huisvestingsmaatschappij. De HARM bestaat uit een vaste groep van geëngageerde huurders die op regelmatige basis met Woonpunt Mechelen vergadert. De HARM is mee verantwoordelijk voor het ontwikkelen, bewaken en verbeteren van de […]