De werking van sociale huisvestingsmaatschappij ABC wankelt

Gepost op 2019-07-03

De klachten over sociale huisvestingsmaatschappij ABC bij de huurdersbond zijn niet meer bij te houden. Het gaat over verkeerde afrekeningen, over problemen bij mutaties, over de communicatie, over aanslepende herstellingen, … noem maar op. Daarenboven intimideert de sociale huisvestingsmaatschappij geëngageerde huurders die het willen opnemen voor hun medebewoners. Dit alles blijkt ook uit een recente bijdrage op Apache

 

Huurdersklachten

In het huurdersblad van maart lezen we een uitgebreid artikel over de werking van de sociale huisvestingsmaatschappij met als titel ‘Hallo ABC?’. Huurdersbond Antwerpen maakt er melding van het stijgende aantal huurdersklachten. De aard van de klachten is zeer uiteenlopend. Zo lezen we bijvoorbeeld dat huurders brieven over huurachterstal ontvangen zonder verdere details. Bij één huurder slaagden ze er zelfs in om binnen één enkele maand drie brieven te bezorgen over huurachterstal met telkens een ander bedrag.

Ook bij de toewijzing van hun woningen worden vragen gesteld. En bij het bepalen van de huurschade zijn veel huurders overgeleverd aan het goeddunken van ABC. Ze nemen het niet zo nauw met de normale regels van huurschade, waarbij rekening gehouden moet worden met ouderdom en met de plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur. Daarenboven loopt de communicatie zowel met de huurders zelf als met de huurdersbond zeer gebrekkig. De huurdersbond legde ondertussen al heel wat klachten neer bij de toezichthouder.

 

Intimidatie

Ook sociale huurders die elkaar willen helpen worden geviseerd. De sociale huisvestingsmaatschappij riep bijvoorbeeld geëngageerde huurder Eric Wilms op voor een ‘verzoeningsprocedure’ bij de vrederechter. Gezien zijn kennis en bereikbaarheid informeren huurders namelijk bij hem wat ze kunnen doen als ze vragen hebben bij bijvoorbeeld hun afrekening van kosten en lasten. Dan ondersteunt Eric hen om meer informatie op te vragen of om naar de juiste dienst te stappen. Om dat te structureren, richtte hij de ‘club on the riverside’ op.

Waarom de sociale huisvestingsmaatschappij zich hier tegen verzet en er zelfs een vrederechter voor inschakelt is een raadsel. Dat kunnen we niet anders beschouwen dan als een zuivere intimidatiepoging. Het kan niet de bedoeling zijn dat huurders monddood gemaakt worden. We zouden net mogen verwachten dat sociale huisvestingsmaatschappijen de hand reiken wanneer hun huurders initiatief nemen. We weten dat verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen worstelen met bewonersparticipatie, maar dit tart echt alle verbeelding.

 

Schrijven

Het Vlaams Huurdersplatform vreest dat door de slechte werking van deze sociale huisvestingsmaatschappij de sociale huursector opnieuw in een slecht daglicht wordt gesteld. Als ondersteuningsstructuur van zowel de huurdersbonden als van VIVAS, het netwerk van sociale huurders, werd beslist om de sociale huisvestingsmaatschappij op zijn werking en houding aan te schrijven. We vroegen aan Raad van Bestuur van ABC:

– Hoe ze hun klantvriendelijkheid zouden bijsturen;
– Of ze hun intimidatie ten aanzien van sociale huurder Eric Wilms zouden stopzetten;
– Hoe ze van plan zijn om een positieve relatie aan te gaan met geëngageerde huurders in plaats van het conflict op te zoeken. Hoe ze in de toekomst dus bewonersparticipatie ter harte zullen nemen.

Uit hun reactie bleek alvast weinig zelfreflectie en geen enkele aanzet tot een effectieve bijsturing van hun handelen.

 

Visitatierapport

Eind 2018 werd deze sociale huisvestingsmaatschappij bezocht door de visitatieraad. Zij onderzochten verschillende elementen van de werking van deze sociale huisvestingsmaatschappij. We verwachten een vernietigend rapport, maar vragen dat nu reeds wordt ingegrepen. Er is geen tijd meer te verliezen. Zo kan het echt niet verder.

De huurdersbond, het Vlaams Huurdersplatform, VIVAS en diverse sociale huurders zullen in elk geval blijven opkomen voor een correcte toepassing van de wetgeving en voor een klantvriendelijke houding en communicatie van deze sociale huisvestingsmaatschappij.