Optrekken huurwaarborg moet uitgesteld worden

Gepost op 2018-11-27

Uit navraag bij talloze (kandidaat-)huurders blijkt dat al heel wat verhuurders en immokantoren drie maanden huurwaarborg vragen. Nochtans voorziet De Vlaamse regering dat pas vanaf 1 januari 2019 de huurwaarborg opgetrokken wordt, en dit enkel voor huurcontracten die vanaf die datum worden gesloten. Ter compensatie wordt een huurwaarborglening uitgewerkt. Maar op de website van het Vlaams Woningfonds, die de huurwaarborgleningen moet verstrekken, is hierover nog steeds geen woord terug te vinden.

 

In het Woninghuurdecreet werd vastgelegd dat het optrekken van de huurwaarborg naar drie maanden maar in voege kan treden zodra ook de huurwaarborglening operationeel is. Je kan de lening op twee manieren aanvragen. Ofwel door op voorhand een principiële goedkeuring te vragen die drie maanden geldig blijft ofwel door de lening aan te vragen op het moment dat je een huurwoning hebt gevonden.

We naderen nu reeds december en er zijn nog steeds geen aanvragen tot principiële goedkeuring mogelijk. Het zou logisch zijn om de huurwaarborg pas op te trekken ten vroegste drie maanden na de inwerkingtreding van de huurwaarborglening. Die timing kan nu al onmogelijk gehaald worden. Daarenboven vrezen de huurdersbonden dat de huurwaarborglening zelfs helemaal nog niet operationeel zal zijn tegen begin 2019.

“Het verhogen van de huurwaarborg zorgt hoe dan ook voor een nog moeilijkere toegang tot de huurmarkt. Als nu ook nog eens blijkt dat de huurwaarborglening niet tijdig klaar is, dan moet de Vlaamse regering het optrekken van de huurwaarborg uitstellen. Meer nog, ze moet zichzelf opnieuw de vraag durven stellen of het optrekken van de huurwaarborg wel opportuun is tijdens deze wooncrisis”, zo stelt Joy Verstichele, woordvoerder van de huurdersbonden.

 

Wat zegt de huidige regelgeving over de huurwaarborg?

De huidige regelgeving stelt nog steeds dat de huurwaarborg maximaal twee maanden huur mag bedragen. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan de huurwaarborg nu al drie maanden zijn.

Er zijn drie wettelijk geregelde vormen van huurwaarborg:

* De huurwaarborg op een geblokkeerde rekening. Dit komt het vaakst voor. Het bedrag mag dan maximaal twee maanden huur zijn.

* De huurwaarborg als een bankwaarborg. Je kan aan je bank vragen dat zij zich borg stellen voor je huurwaarborg. In dit geval mag deze maximaal 3 maanden huishuur bedragen. De bank mag dit niet weigeren als ook je inkomsten bij deze bank aankomen, maar de bank kan wel een stevige administratieve vergoeding aanrekenen.

* Een bankwaarborg via het OCMW. Je kan een waarborg vragen via het OCMW, die je dan in schijven kan afbetalen. Neem hiervoor contact met het OCMW van de gemeente waar je woont.

Een niet wettelijk geregelde vorm van huurwaarborg die vaak opduikt is de Korfine-huurwaarborg. Dit is een waarborg via het principe van een levensverzekering. Via een achterpoortje in de wet vinden verhuurders, vaak in samenwerking met een vastgoedmakelaar, zo toch een manier om al een huurwaarborg van drie maanden te vragen.

 

De huurwaarborg voor contracten gesloten vanaf 1 januari 2019

Het Vlaams parlement heeft ondertussen beslist dat voor contracten die vanaf een welbepaalde datum gesloten worden de huurwaarborg wordt opgetrokken tot maximaal drie maanden huishuur. Ook voor huurwaarborgen op een geblokkeerde rekening. De Vlaamse regering moet nu nog beslissen wanneer de regeling van een hogere huurwaarborg evenals de huurwaarborglening in voege treedt. De minister en de Vlaamse Regering hadden gehoopt dat dit 1 januari 2019 zou worden, maar de huurdersbonden zijn er van overtuigd dat deze datum niet meer haalbaar is.

 

Tot slot

Wanneer je verhuurder dus nu al vraagt om 3 maanden waarborg op een geblokkeerde rekening te plaatsen, ga je dus best (bij voorkeur vooraf) bij de huurdersbond langs voor meer informatie.

Voor alle duidelijkheid: Heb je nu een contract en betaalde je een huurwaarborg van 2 maanden, dan mag de verhuurder straks in geen geval nog een extra maand vragen.

 

Onze vraag werd ook opgepikt door de pers. Lees hier het artikel op de website van onder meer Trends en De Standaard.