Grondwettelijk Hof heeft geen probleem met tijdelijke huurcontracten in sociale huur

Gepost op 2018-07-27

Wie sinds 1 maart 2017 sociale huurder is geworden, krijgt niet langer een contract van onbepaalde duur voorgeschoteld, maar wel een contract van 9 jaar dat telkens met 3 jaar verlengd kan worden. Een campagne onder de titel ‘zeker wonen = thuis komen’ kon de Vlaamse regering niet op andere gedachten brengen. VIVAS, de huurdersbonden en het Vlaams Huurdersplatform onderstreepten het belang van woonzekerheid en vonden het niet kunnen dat mensen die zich erin slaagden om zich op te werken en zo een iets hoger inkomen krijgen om die reden hun woning zouden verliezen. Zeker niet gezien zij een huurprijs betalen gelijkaardig aan huurprijzen op de private huurmarkt. Een uitgebreide redenering kunt u hier terugvinden.

Het Vlaams Huurdersplatform trok naar de rechter omdat het van oordeel was dat dit een niet noodzakelijke en aanzienlijke afbreuk was aan het recht op wonen. Het Vlaams Huurdersplatform riep hiervoor het standstill-beginsel in.

Het Grondwettelijk Hof volgde deze redenering niet en oordeelde dat deze standstill-verplichting beperkt blijft tot het recht op een behoorlijke huisvesting enkel voor de ‘meest achtergestelde personen van de sector van de sociale huisvesting’. Met deze interpretatie lijkt het Grondwettelijk Hof verder op te schuiven naar een zeer minimalistische visie op sociale grondrechten.