Huurprijzen blijven meer stijgen dan de inflatie

2018-05-18

Uit de analyse van gegevens van de huurdersbondleden, blijkt dat in de periode 2013-2017 de gemiddelde huurprijzen met 10,21% stegen terwijl de gezondheidsindex maar met 5,49% steeg. Huren wordt dus nog steeds duurder

Bewonerscongres 2017, Blankenberge: Als betrokkenheid een recht wordt

2017-11-29

Sociale huisvestingsmaatschappijen maken ook in Vlaanderen steeds meer de overgang van zuivere bouwmaatschappijen naar sociaal georiënteerde huisvestingsmaatschappijen. Toch is het duidelijk dat bewonersparticipatie bij ons nog in zijn kinderschoenen staat. Op zaterdag 18 november kwamen 200 sociale huurders vanuit heel Vlaanderen samen op het VIVAS bewonerscongres om te kijken waar we al staan en hoe […]

De Mandel valt in de prijzen met huurdersparticipatie

2017-10-20

Sinds het begin van de visitaties, worden er ieder jaar beste praktijkprijzen uitgereikt. Dit zijn prijzen die de visitatiecommissie uitreikt aan huisvestingsmaatschappijen die op een van de prestatievelden een goede praktijk of goed voorbeeld heeft. Op deze manier worden de goede praktijken in de verf gezet en worden andere maatschappijen aangezet tot gluren bij de […]

Huurdersparticipatie in de Geelse Huisvesting

2017-10-17

Naar aanleiding van de studiedag op 19 oktober, gingen we op bezoek bij Elien Van Vaerenbergh. Zij werkt bij de dienst gelijke kansen van het Sociaal huis van Geel als een van de medewerkers die instaat voor de bewonersparticipatie binnen de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Geelse Huisvesting’. Het werd een boeiend gesprek over de wijkwerking, participatiecellen en […]

Wijkwerking Hemiksem

2017-01-01